Kornpriser aktuelle | Byg, Køb af korn | kornpriser


Køb af korn | kornpriser | Kornpriser aktuelle | Byg


Købspris*

Komment.

Opdateret

Køber

0.163 EUR / kg arrow
Jęczmień
2020.09.21
0.160 EUR / kg arrow
Ячмень - без НДС
2020.10.15
0.155 EUR / kg arrow
Ячмень - без НДС
2020.10.15
0.125 EUR / kg arrow
Miežiai
2020.10.08
0.122 EUR / kg
Ohra
2020.10.12
0.122 EUR / kg
Jęczmień paszowy
2020.10.11
Oder - Muuga
2020.10.11
Jęczmień ekologiczny
2020.10.11
Miežiai pašariniai (kaina Klaipėdos uoste)
2020.10.11
jęczmień paszowe
2020.09.30* Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.